Christin Abraham
ASSISTANT PROFESSOR

Christin Abraham

9400093627

christinabraham025@gmail.com

Nisha Mariya George
ASSISTANT PROFESSOR

Nisha Mariya George

8086681244

nishamariyageor@gmail.com

FR.THOMAS THOOMPUMKAL
Administrator

FR.THOMAS THOOMPUMKAL

9496338577

roneythoompu@gmail.com

Dr. Joshy Varghese
Principal

Dr. Joshy Varghese

9846708606

principalmarsleevacollege@gmail.com

ANAND JOSEPH
ASSISTANT PROFESSOR (Vice principal)

ANAND JOSEPH

9447377447

anandjbethel@gmail.com

ABIN MATHEW SEBASTIAN
ASSISTANT PROFESSOR (Senior Assistant)

ABIN MATHEW SEBASTIAN

9447516837

abinvdkseb@gmail.com

CEENA VARGHESE
ASSISTANT PROFESSOR (H O D)

CEENA VARGHESE

9447876028

elsaseena@yahoo.co.in

ABIN JOSEPH
ASSISTANT PROFESSOR

ABIN JOSEPH

9847856116

abinjoseph044@gmail.com

AJU JOLLY
ASSISTANT PROFESSOR

AJU JOLLY

9495580328

ajujolly1987@gmail.com

ROSAMMA VARGHESE
ASSISTANT PROFESSOR (Physics)

ROSAMMA VARGHESE

6282540698

rosamma059@gmail.com

BINCY JOSEPH
ASSISTANT PROFESSOR (H O D)

BINCY JOSEPH

9447989350

bincysaji123@gmail.com

REEMA JAMES
ASSISTANT PROFESSOR

REEMA JAMES

9605699669

reemamariak@gmail.com

JAIMON VARGHESE
ASSISTANT PROFESSOR ( H O D)

JAIMON VARGHESE

9961106085

jaimonponnachiyil@gmail.com

ABRAHAM   M A
ASSISTANT PROFESSOR (H O D)

ABRAHAM M A

9847502361

abraham.ma.29@gmai.com

MINIMOL MATHEW
ASSISTANT PROFESSOR

MINIMOL MATHEW

8281326516

minimolalunickal@gmail.com

AMAL GEORGE
ASSISTANT PROFESSOR (H O D)

AMAL GEORGE

8129137151

amalgeorge025@gmail.com

REMYA GEORGE
ASSISTANT PROFESSOR

REMYA GEORGE

8281342920

remyabinson@gmail.com

ELSAMMA VD
ASSISTANT PROFESSOR

ELSAMMA VD

9544363089

elsammavd@gmail.com

AMALU GEORGE
ASSISTANT PROFESSOR

AMALU GEORGE

8606143457

amalugeorgevalummel@gmail.com

ANIL JOSE
ASSISTANT PROFESSOR

ANIL JOSE

9496719834

aniljose004@gmail.com

NIBU THOMAS
ASSISTANT PROFESSOR

NIBU THOMAS

9656975777

nibuvava007@gmail.com

AMAL MATHEW
ASSISTANT PROFESSOR (H O D)

AMAL MATHEW

9656109322

amalmathew62@gmail.com

KOCHURANI JOSEPH
ASSISTANT PROFESSOR

KOCHURANI JOSEPH

9495194020

rani.reji437@gmail.com

ASHA K N
ASSISTANT PROFESSOR

ASHA K N

9605528460

ashaajesh01@gmail.com

ANU SAVIO
ASSISTANT PROFESSOR

ANU SAVIO

9605043238

anukvkl@gmail.com

IVINE JOSEPH
ASSISTANT PROFESSOR

IVINE JOSEPH

8281906584

ivinejoseph95@gmail.com

EMILIYA JOY
ASSISTANT PROFESSOR (H O D)

EMILIYA JOY

9605860667

emiliyajoy24@gmail.com

ANU BABY
ASSISTANT PROFESSOR

ANU BABY

9496573150

anubaby2018@gmail.com

ALBY JOSEPH
ASSISTANT PROFESSOR

ALBY JOSEPH

9544398452

abit129@gmail.com

MARIA SUSAN JOSE
ASSISTANT PROFESSOR

MARIA SUSAN JOSE

8606858446

mariasusanjose123@gmail.com

DELLA BABY
ASSISTANT PROFESSOR

DELLA BABY

9645381678

dellakanyakuzhiyil@gmail.com

Emy Babu
ASSISTANT PROFESSOR

Emy Babu

9961690227

emybabu@gmail.com

SOBIN SEBASTIAN
ASSISTANT PROFESSOR

SOBIN SEBASTIAN

8289845710

sobinkochu04@gmail.com

ANUSREE N P
ASSISTANT PROFESSOR

ANUSREE N P

9562763249

anusreenpo@gmail.com

FR. JOICE AZHIMUGHATHU
ASSISTANT PROFESSOR

FR. JOICE AZHIMUGHATHU

8547771595

jazhimughathu@gmail.com

MINTA TOMY
ASSISTANT PROFESSOR

MINTA TOMY

9847938461

mintatomy123@gmail.com

ALEENA JOSEPH
ASSISTANT PROFESSOR

ALEENA JOSEPH

8281984482

aleenajoseph6695@gmail.com

Tinju K Syriac
ASSISTANT PROFESSOR

Tinju K Syriac

8111957763

tinjusyriac@gmail.com

NIMISHA ANN JOSE
ASSISTANT PROFESSOR (H O D)

NIMISHA ANN JOSE

7759995034

nimishaannjose1997@gmail.com

JOBIN JOSEPH
ASSISTANT PROFESSOR

JOBIN JOSEPH

9605050890

jobinkizhikandayil@gmail.com

AKHILRAJ C R
ASSISTANT PROFESSOR

AKHILRAJ C R

9544185697

akhilrajcr7@gmail.com

RESHMA THANKACHAN
ASSISTANT PROFESSOR

RESHMA THANKACHAN

8848281573

reshmarose163@gmail.com

JASMINE JACOB
ASSISTANT PROFESSOR

JASMINE JACOB

8547241701

dearjasmine444@gmail.com

JOMOL V J
ASSISTANT PROFESSOR

JOMOL V J

9544130991

jomoljomon13@gmail.com

FR. MATHEW PUTHUPARAMBIL
ASSISTANT PROFESSOR

FR. MATHEW PUTHUPARAMBIL

9947340325

jossythomasmsc@gmail.com

Amalu Mary Jose
ASSISTANT PROFESSOR

Amalu Mary Jose

9048079739

amalujose30@gmail.com

MANOJ JOSEPH
OFFICE ADMINISTRATOR

MANOJ JOSEPH

9446803882

marsleevacollege@gmail.com

AMAL P TOMY
OFFICE STAFF

AMAL P TOMY

9544747287

marsleevacollege@gmail.com

MELVIN JOSHY
OFFICE STAFF

MELVIN JOSHY

8157839474

marsleevacollege@gmail.com

Shinu Thomas
Driver

Shinu Thomas

9947045399

Eldhose Thomas
Driver

Eldhose Thomas

8592919696

LIJO AUGUSTINE
DRIVER

LIJO AUGUSTINE

9656701658

marsleevacollege@gmail.com

BINDHU MATHEW
ACCOUNTANT

BINDHU MATHEW

9633876200

marsleevacollege@gmail.com

SHERLY GEORGE
'STAFF

SHERLY GEORGE

9526469228

marsleevacollege@gmail.com